Page 6 - YU ROCK enciklopedija 1960-2006
P. 6

Ploče bratstva i detinistva
              Od vremena kada su, krajem pedesetih godina prve električne gitare počele
             da paraju vazduh, postojala je težnja da se na papiru zabeleže ključni doga·
             đaji i duh vremena. Nažalost, kao i većina drugih stvari i to se obavljalo sti-
             hijski i samo zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca. Stoga je jasno da potreba
             za jednom ovakvom enciklopedijom postoji već niz godina, ali svi mi koji se
             bavimo rock novinarstvom, iskidani dnevnim obavezama, jednostavno nismo
             stizali da se posvetimo dugotrajnom radu. Shvativši u jednom trenutku da,
             kao klasičan lunatik, samo priča m o tome kako ću da uradim enciklopediju, a
             ništa konkretno ne činim u tom pravcu, postupno sam početkom devedesetih
             počeo da sortira m ogromnu arhivu, a zatim prionuo na pisanje i istraživanje,
             pokušavajući da napravim nešto kao "Ploče bratstva i detinjstva".
              Klica ideje o ovakvoj knjizi vrzmala mi se po glavi već dugo, još od ranih
             osamdesetih godina, kada je čitav posao bilo neuporedivo lakše izvesti. Naime,
             još početkom davne 1982. godine, Draganu Kremeru i meni ponuđeno je da
             na pišemo "Yu rock enciklopediju". Tada, u centralno vreme novog talasa, sma-
             trali smo da je prerano za jednu takvu knjigu. Zato smo smislili almanah "Dru-
             gom stranom" koji je pratio samo domaći pun k i novi talas. Ali o enciklopediji
             nismo prestali da razmišljamo. Tokom svih tih godina, postupno sam skupljao
             materijal, ispitivao muzičare o njihovim karijerama i sve to odlagao u stranu,
             čekajući neka bolja vremena za rad. Bolja vremena nisu stigla. Naprotiv. l sve
             se oteglo unedogled. l kao što medved od zime beži u višemesečni san, tako
             sam i ja od glupih devedesetih godina, televizijskih emisija, idiotski h političara,
             inflacija, deflacija i penetracija, pobegao u pisanje knjige. Sa slušalicama na
             glavi, nosa zabijenog u stare novine, trovao sam se boljom prošlošću, rock
             scenom šezdesetih, sedamdesetih, osamdesetih i onim što je preživelo tokom
             devedesetih godina. l evo, na današnji dan 1. decembra 1997. godine tekst
             enciklopedije je gotov.
              Kada sam počeo da radim knjigu, Petar Popović mi je ispričao kako je
             svojevremeno jedan engleski novinar tokom rada na rock enciklopediji doživeo
             infarkt, razvod i morao je da proda porodičnu kuću. Ja sam uspeo da sačuvam
             brak i porodičnu kuću, a za ono treće nisam siguran. Znajući kako su moji
             drugari i kolege opterećeni dnevnim obavezama, davno sam shvatio da ideja o
             formiranju tima koji bi jednu ovakvu knjigu sklopio, teško može da se sprovede
             u realnost. Trebalo se zatvoriti u kuću i kao krtica pa kovati podatke. Sreća da
             su, sem direktnih kontakata, izvori domaće rock istorije bili brojni. Koristio sam
             razne novine: "Džuboks", "Zdravo", "Dugu", "Politikin Zabavnik", "Dvoje",
             "Polet", "Rock", "Ritam", "Bum", "Heroinu", "Vreme zabave", "X zabave",
             "Super Tin", "Ukus nestašnih", slovenački list "Muska" i sve one knjige, a
             nema ih mnogo, koje se bave domaćim rock'n'rollom. Naravno, ono čega se
             svaki novinar plaši kao side, a to su materijalne greške u tekstu, i meni je sve
             vreme stajalo nad glavom. Više nego dobro znam uslove u kojima se, uvek u
             vremenskom tesnacu, pišu tekstovi za novine i koliko često su se svima nama
             tokom ovih godina potkradale greške. A kako u ovoj sredini nikada nije posto-
             jala navika da se učinjene greške isprave u sledećem izdanju novine, morao
             sam da se probija m kroz lavirint nesigurnih informacija, tako da sam pojedine
             podatke proveravao unakrsno. l nikada neću biti siguran da li sam negde oma-
             nuo. Takođe je simptomatično bilo da ni muzičari nisu sa sigurnošću mogli da
             lociraju određene događaje iz sopstvene karijere. Dodatni problem, posebno
             vezan za šezdesete godine pojavio se kada je trebalo složiti diskografije grupa.
             U to vreme samo je Jugoton imao običaj da na omotu ploče, ili na samom vini-
             lu upiše godinu objavljivanja. Ostali za to najčešće nisu marili, tako da će neke
             od enciklopedijskih jedinica biti zakinute, jer je jednostavno bilo nemoguće
             utvrditi kada je neka ploča objavljena, pogotovo što ni SOKOJ nema detaljnu
             informaciju o tim davnim vremenima.
              Verovatno najprijatniji deo posla bila su putovanja. Lunjajući za rock bio-
             grafijama u nekoliko navrata sam boravio u Skoplju, Sarajevu i Ljubljani. Samo
             nisam uspeo da dobacim do Zagreba, ali tu prazninu su popunili telefonski
             razgovori. Ipak, uprkos putovanjima, pojedine informacije su mi ostale nedo-
             stupne, a deo biografija nisam uspeo da proverim sa njihovim akterima. Tru-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11